Al nostru, Eminescu!

   

    În acest an se împlinesc 171 de ani de la nașterea marelui poet, Mihai Eminescu, al cărui nume îl poartă, cu mare cinste, și școala noastră de 50 de ani. Din anul 2010, datorită domnului academician Eugen Simion, în data de 15 ianuarie se sărbătorește și Ziua Culturii Naționale, ca un omagiu adus permanent personalității emblematice a poetului nepereche.

       Trecut-au anii...și Eminescu al nostru, al tuturor românilor, rămâne simbolul etern al culturii noastre naționale. Versurile lui au încântat și sensibilizat generații, au inspirat alți făuritori ai cuvântului, au rămas neșterse din memoria afectivă a poporului român. Curgerea vremii și încercările istoriei nu au micșorat unicitatea marelui scriitor. Fără el, cu toții am fi fost altfel. Putem vorbi de două perioade, înainte de Eminescu și după Eminescu. Datorită măiestriei literare inconfundabile, trăirilor profunde și vastelor cunoștințe, exprimării desăvârșite și inspirației nesfârșite, Eminescu rămâne un prezent continuu al culturii românești. Este foarte greu să vorbim despre un scriitor absolut și un geniu. S-a scris și s-au spus multe despre el, dar cu bucurie constatăm că opera eminesciană ne descoperă de fiecare dată noi înțelesuri și fiecare generație relevă alte interpretări. Nu putem omite că Eminescu este contemporan, deși pare că nu mai scrie și nu mai trece adesea ,,pe lângă plopii fără soț”. Marile teme ale creației sale: iubirea, natura, istoria, timpul,  au fost moduri de cunoaștere și înțelegere a semnificației prezenței omului în univers. Prin Eminescu găsim calea către nemurirea interioară. Numai el a putut auzi în taină mersul cârdului de cerbi, mândra glăsuire a pădurii de argint, freamătul frunzelor, susurul apelor, mișcarea 'naltei ierbi. Numai el nu credea ,,să învețe a muri vreodată”, numai pentru el iubirea era ,,suferință, tu, dureros de dulce”. Numai el reușește să învingă vremelnicia existenței  și să atingă culmile eternității prin plăsmuirea frumosului artistic. De fapt ,,Numai poetul.../Trece peste nemărginirea timpului/ În ramurile gândului” și ,,Părea că printre nouri s-a fost deschisă o poartă,/ Prin care trece...” numai Poetul, numai Eminescu...

       Suntem datori, noi, cei de acum, să nu stingem flacăra nemuririi și simțirii acestui mare spirit creator. ,,Să nu-i călcăm nici umbra, nici florile de tei” ale celui  ce ,,și-a înmuiat condeiul de-a dreptul în luceafăr”. Să-i mai citim ,,măiastra-i carte” deși pare că o știm ,,pe dinafară”. Să avem un veșnic dor... dor de Eminescu!

       Tot astăzi, să ne gândim că suntem responsabili pentru moștenirea culturală pe care o transmitem celor care au în priviri și în gânduri dorințele cunoașterii a tot ceea ce înseamnă valoare națională. Să le vorbim despre marii pictori, marii compozitori, marii muzicieni, sportivi, oameni de știință și alte personalități care au contribuit la păstrarea și dezvoltarea identității noastre ca popor. Nu ne putem bucura de cele viitoare dacă nu le prețuim pe cele trecute și nu vorbim de cele prezente. Iubindu-ne țara, graiul, portul, obiceiurile, ținuturile, părinții, cunoscându-ne istoria, credința putem simți că aparținem unui neam, unei culturi. Să promovăm tot ce-i frumos, bun și adevărat!

Director,
Prof. Petru Bâzu

Zcme 2021

 

 

SCURT ISTORIC AL COLEGIULUI "MIHAI EMINESCU"

    În anul 1941 a luat fiinţă prima Şcoală de Soră Infirmieră cu specialitatea medicină şi chirurgie generală, în baza Decretului nr. 2225 bis din data de 2 august 1941 emis de Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirii Sociale. În anul 1955 s-a înfiinţat Şcoala Tehnică Sanitară care pregătea asistenţi medicali. Împreună cu şcoala profesională, pentru câteva luni, au fiinţat sub titulatura Şcoala Tehnică Medicală şi Profesional Sanitară. În luna decembrie 1955, şcoala primeşte denumirea de Grup Şcolar Sanitar şi avea în componenţa sa clase de şcoală postliceală cu specializările: asistent medical de medicină generală, asistent medical de igienă, asistent medical de obstetrică ginecologie, asistent medical de ocrotire, asistent medical de pediatrie, toate cu durata de trei ani şi clase de şcoală profesională cu meseriile: moaşă, soră medicală de pediatrie, soră medicală (pentru îngrijiri generale). În anul 1959, denumirea şcolii se schimbă în Şcoală Tehnică Sanitară. În anul 1965, să se reînfiinţeze pe lângă Şcoala Tehnică Sanitară, Şcoala Profesională de Surori Medicale şi împreună, au format din nou Grupul Şcolar Sanitar. În anul 1968 a fost dat în funcţiune noul sediu al şcolii pe strada Griviţa Roşie nr. 35 (Autorizaţia Sanitară de Funcţionare numărul 140/9 nov 1968). În anul 1974, prin Hotărârea Consiliului de Miniştri numărul 354 s-a înfiinţat o nouă formă de pregătire a cadrelor medii sanitare - Liceul Sanitar. Planul de şcolarizare a primei serii, era de doar două clase, din care una pentru jud. Bacău şi una pentru jud. Neamţ. În perioada 1978-2000, denumirea şcolii a fost Liceul Sanitar Bacău. În anul 1990, prin HGR numărul 521, s-a reînfiinţat Şcoala Postliceală Sanitară. Din anul 1991 liceul sanitar a intrat în lichidare. Clasele de profil sanitar au fost înlocuite de clase de profil teoretic. În anul 1992, prin Ordinul Ministrului Învăţământului şi Ştiinţei numărul 36283/ 15 oct 1992 instituţia a primit numele Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” deşi funcţiona şi şcoala postliceală sanitară. În 1996, prin Ordinul Ministrului Învăţământului numărul 4056/5 iunie 1996, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” şi şcoala postliceală sanitară de stat au format Grupul Şcolar „Mihai Eminescu”, cu sediul în localul propriu din Strada Mihai Eminescu, nr. 35, Bacău. Din anul 2002, în cadrul Societăţii Culturale, funcţionează Editura Orizonturi Noi. În prezent, conform Ordinului Ministrului 4377/09.06.2008 unitatea noastră şcolară se numeşte COLEGIUL “MIHAI EMINESCU” - educaţie pentru viitor!

SECRETARIAT

    SECRETARIAT

     În acestă secţiune vei afla mai multe despre documente, tipizate, informaţii generale despre activitatea nivel liceal cît si nivel postliceal sanitar.

MAI MULTE...

EXAMENE ȘCOLARE

 EXAMENE ȘCOLARE

     În acestă secţiune vei afla mai multe despre rezultatele la examene la simulări cât şi rezultatele la cele reale,  atât la nivel liceal cît si la nivel postliceal.

MAI MULTE...

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

 OFERTA EDUCAȚIONALĂ

     În acestă secţiune vei afla mai multe despre oferta educaţională atât pentru nivel liceal cât şi pentru nivel postliceal sanitar, resurse implicate pentru educaţie.

MAI MULTE...

LEGISLAȚIE ȘCOLARĂ

LEGISLAȚIE ȘCOLARĂ

     În această secţiune veţi putea vizualiza o gamă variată de legislaţie şcolară actuală, Ordine ale ministrului, regulamente şcolare, alte documente.

MAI MULTE...

VIZIUNEA ŞCOLII

     În contextul unei societăţi dinamice în care adaptabilitatea la schimbare este caracteristica indispensabilă reuşitei în plan profesional şi social, Colegiul „Mihai Eminescu”  oferă  elevilor  din  municipiul  şi  judeţul Bacău accesul  la  educaţie,  în  mod echitabil, în scopul atingerii performanţei individuale şi colective prin formarea unor cetăţeni activi şi responsabili, educaţi în spirit de echipă şi toleranţă, care să fie capabili să înveţe pe tot parcursul vieţii pentru construirea unei cariere adaptabile la cerinţele pieţii de muncă.

MISIUNEA ŞCOLII

 Misiunea colegiului nostru este de a dezvolta viitorilor absolvenţi o personalitate responsabilă, autonomă şi creativă prin dobândirea competenţelor cheie pentru învăţare şi formare profesională în acord cu o viaţă prosperă şi o societate democratică.    
 Şcoala  noastră  are  porţile  deschise  pentru  toţi  cei  care  au  nevoie  de  educaţie, indiferent de etnie, religie. Printr-o ofertă curriculară diversă, printr-un învăţământ centrat pe competenţele cerute de specificul societăţii de azi, dorim să formăm personalităţi umane complexe.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd