ANUNŢ DE SELECŢIE - pentru constituirea echipei de proiect pentru parteneriatul strategic Erasmus+ cu titlul “Entrepreneurship: Imagination@work”

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

ANUNŢ DE SELECŢIE

pentru constituirea echipei de proiect pentru parteneriatul strategic Erasmus+ cu titlul “Entrepreneurship: Imagination@work

            Colegiul „Mihai Eminescu” Bacău selectează cadre didactice şi didactic-auxiliare din Colegiul „Mihai Eminescu”  Bacău care pot proba competenţe profesionale, organizaţionale şi de utilizare a calculatorului corespunzătoare pentru implementarea parteneriatului strategic KA219  “Entrepreneurship: Imagination@work” în perioada septembrie 2017 – august 2019.

 

Criteriile de selecţie:

-Motivaţie pentru tematica proiectului  …………………………..……….……..….. 15 puncte

-Competenţe  organizatorice în lucrul cu elevii şi/sau cadrele didactice …….…... 20 de puncte

-Competenţe de utilizare a calculatorului  ……………………………………......…..15 puncte

-Coordonare de proiecte educaţionale ………….…………………..……………..30 de puncte

-Implicare  în proiecte educaţionale …………………….…………………...…... 20 de puncte

                     Se va puncta activitatea din ultimii 5 ani şcolari, inclusiv anul şcolar în curs. Pentru a îndeplini punctajul maxim, se vor prezenta minimum două documente relevante pentru fiecare criteriu.

                     Punctaj minim: 50 de puncte.

 

Dosarul de selecţie va cuprinde:

-Cerere de înscriere;

-Scrisoarea de intenţie;

-CV şi documente justificative certificate „conform cu originalul”;

-Declaraţie de disponibilitate  pentru lucru în afara programului;

-Opis.

 

Calendarul selecţiei:

Nr. crt

Activitate

Perioada

Responsabil

1.

Informarea cadrelor didactice / didactic-auxiliare despre  posibilitatea implicării în comisia de implementare a parteneriatului strategic KA219 “Entrepreneurship: Imagination@work” în calitate de membri

12-15 septembrie

Coordonatorul de proiect

2.

Depunerea dosarelor de selecţie la secretariatul Colegiului Mihai Eminescu Bacău

18 septembrie

Cadrele didactice /didactic-auxiliare

3.

Selecţia dosarelor

19 septembrie

Comisia de selecţie

4.

Afişarea rezultatelor

19 septembrie

Comisia de selecţie

5.

Depunerea contestaţiilor

20 septembrie

Cadrele didactice /didactic-auxiliare

6.

Rezolvarea contestaţiilor

20 septembrie

Comisia de rezolvare a contestaţiilor

7.

Afişarea rezultatelor finale

20 septembrie

Comisia de selecţie

8.

Înaintarea listei cuprinzând cadrele didactice/didactic-auxiliare care au îndeplinit punctajul minim către CA

21 septembrie

Coordonatorul de proiect

9.

Emiterea deciziei de constituire a comisiei pentru implementarea parteneriatului strategic KA219 “Entrepreneurship:Imagination@work”.

21-27  septembrie

Directorul Colegiului „Mihai Eminescu” Bacău

Informaţii suplimentare: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

DIRECTOR,                                                                          COORDONATOR DE PROIECT,

 Prof. Hulea Constantina                                                      Dir. adj. prof. Andrioaie Ana-Maria

 

DOCUMENTE DE INTERES:

   1. PREZENTAREA PROIECTULUI

   2. CERERE DE ÎNSCRIERE

   3. DECLARAŢIE DE DIPONIBILITATE

Our website is protected by DMC Firewall!