Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Curs de formare în Stockholm, Suedia 7-11 august 2023

 

La începutul activității de formare participanții au aflat agenda săptămânii, au fost prezentate țările participante și reprezentanții acestora De asemenea, participanții au conștientizat importanța creării unor activități relevante pornind de la cei 4C: Comunicare, Creativitate, (Gândire) Critică și Cooperare, pentru a pune în valoare munca eficientă în echipă și a prioritiza cultivarea unor relații autentice între elevi de la egal la egal, indiferent de tiparele comportamentale, nivelul de inteligență emoțională sau abilitățile individuale. Profesorul ca mentor facilitează și stimulează creșterea interesului pentru învățare.

Agenda  celei de-a doua zile a vizat mai multe aspecte: 1. Un exercițiu de ,,vorbire tăcută” pentru a asigura echilibrul emoțional al educabililor, recurgând la artă/ limbajul grafic universal; 2. Stadiile unui microciclu de coaching eficient, adaptat tuturor nevoilor; 3. Prezentarea școlilor unora dintre participanți provenind din Ungaria - Budapesta, România - Suceava; Portugalia - Santa Maria da Feira, Cipru - Paphos; 4. Promovarea interculturalității și a dialogului în spațiul european.

În a treia zi de formare, activitatea principală de tip ”treasure hunt” a constat în vizitarea Palatului Regal din Stockholm și în realizarea individuală sau colaborativă a sarcinilor din parcursul indicat de formatori, alcătuit din 9 puncte, având ca principal scop depășirea barierelor în comunicare. În cele din urmă, Muzeul Premiilor Nobel a fost prilejul de a descoperi aspecte inedite despre istoria omenirii începând cu anul 1901 și despre modul cum o idee poate produce o schimbare vizibilă.

Agenda celei de-a patra zile s-a axat, în primul rând, pe fixarea noțiunilor de comunicare asertivă, analiza S.W.O..T aplicată comportamentului profesorului și elevului în demersul de învățare, motivație și ascultare activă. În continuare, reprezentanții școlilor și instituțiilor private din România - Bacău, Alexandria, Craiova, Grecia - Chalcida, Turcia și-au prezentat activitatea, prin jocuri interactive sau videoclipuri relevante. Orașul nostru a fost prezentat drept pol cultural, literar, artistic, sportiv și gastronomic prin numeroasele evenimente care se organizează anual, în special în ultima perioadă. Instituția noastră a fost ilustrată într-o manieră inedită printr-un quiz Kahoot, site-ul școlii și revista ,,Orizonturi Noi”.

Activitatea ultimei zile de formare a gravitat în jurul conceptului ”NO HATE”. După succinta trecere în revistă a producțiilor din timpul activității de ”treasure hunt”, fiecare dintre echipele multinaționale alcătuite a primit ca sarcină să lucreze pentru a desena un simbol/ o imagine care să transmită acest mesaj al ,,școlii unde nu urâm", fără a atinge efectiv markerul. Apoi, aceleași persoane s-au concentrat pe construirea unui turn în vârful căruia să arboreze sloganul clasei în care nu există discriminare. Indiferent de obstacole, elevii trebuie să se susțină reciproc și nu eticheteze. Eșecul nu trebuie să descurajeze, fiind să se acționeze sub sloganul ”It's not you, it's just your brain!” La final, au fost înmânate certificatele de participare și s-a accentuat valoarea acestui demers european.

 

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Cursul de formare "Special Education Classroom: Effective Strategies and Productive Learning Environment” – Barcelona, 10-14 iulie 2023

 

     Prima zi a cursului de formare Erasmus+ "Special Education Classroom: Effective Strategies and Productive Learning Environment” a debutat cu un exercițiu de spargere a gheții prin care cei 18 participanți din cadrul Colegiului „Mihai Eminescu” Bacău au făcut cunoștință cu cei doi   formatori. 

Acest joc a fost urmat de prezentarea Colegiului „Mihai Eminescu” Bacău și a instituției de proveniență a foarmatorilor, Special Vocational Junior and Senior Highs School of Rhodes, Grecia.

Cei 18 participanți din cadrul Colegiului au învățat despre sistemele educaționale specifice educației speciale din Europa și cele trei niveluri de  integrare a elevilor cu cerințe educaționale speciale.

Cursul de formare a continuat cu cele 14 categorii în care pot fi încadrați elevii cu cerințe educaționale speciale și au realizat o dezbatere pe tema unei prezentări sub marca ”The European Agency for Special Needs and Inclusive Education”.

În următoarele zile colaborarea s-a realizat prin tabla virtuală Trello, unde s-au postat suporturile de curs și diferite produse realizate de către participanți

În cea de-a doua zi a cursului de formare Erasmus+ "Special Education Classroom: Effective Strategies and Productive Learning Environment”, cei 18 participanți din cadrul Colegiului „Mihai Eminescu” Bacău au abordat tematica standardelor de calitate în procesul instructiv-educativ. Pornind de la un sondaj pe site-ul www.menti.com, cursanții au dezbătut profilul profesorului ideal în lucrul cu elevii cu cerințe educaționale speciale. Acest exercițiu a fost urmat de realizarea unui blazon personal care a cuprins un motto, o siglă, valorile și competențele personale ale fiecărui cadru didactic.

În a doua parte a zilei, cei doi formatori au prezentat profilul unui elev cu ADHD și au oferit instrumente practice pentru a facilita procesul de învățare pentru elevii cu o astfel de tulburare mintală de tip neurologic.

Cu ajutorul jocurilor nonformale, s-au format echipele care au realizat un ”treasure hunt” în interiorul bazilicii Sagrada Familia în data de 12.07.2023 și s-au familiarizat cu viitoarele sarcini de lucru.

În cea dea de-a treia zi a cursului de formare Erasmus+ "Special Education Classroom: Effective Strategies and Productive Learning Environment” cei 18 participanți din cadrul Colegiului „Mihai Eminescu” Bacău au realizat un ”treasure hunt” în interiorul bazilicii Sagrada Familia. Împărțiți în patru grupe de lucru, cursanții au explorat capodopera lui Antoni Gaudi prin intermediul diverselor sarcini de lucru creative facilitate de aplicația Goosechase. Astfel, cursanții au învățat cum să implementeze activități nonformale specifice educației incluzive în practica pedagogică curentă.

În cea de-a patra zi a cursului de formare Erasmus+ "Special Education Classroom: Effective Strategies and Productive Learning Environment” directorul școlii a prezentat profilul școlii gazdă, Escola Turbula, care datează din 1960 și școlarizează elevi de la grădiniță până la ciclul postliceal. Ulterior, cei 18 participanți din cadrul Colegiului „Mihai Eminescu” Bacău au realizat un tur al școlii gazdă sub îndrumarea lui Isac, un elev din ciclul liceal. Pe parcursul turului ghidat, cursanții au admirat baza materială, precum și proiectele realizate de către elevii școlii în cadrul activităților educative formale și nonformale.

În a doua parte a zilei, cursanții au aprofundat cele patru competențe esențiale pentru secolul al XXI-lea: gândirea critică, creativitatea, colaborarea, și comunicarea, precum și modul în care acestea îi pot pregăti pe elevi pentru viața reală.

De asemenea, cei 18 participanți din cadrul Colegiului „Mihai Eminescu” Bacău au studiat profilul elevilor cu dislexie și tulburări de comportament și au explorat diferite metode de intervenție în cazul acestora.

Partea ludică a programului de lucru a inclus un joc prin care participanților li s-a lipit pe spate o etichetă simbolizând o nevoe educațională specială, fiind puși astfel în postura unor elevi în risc de excluziune educațională.

În ultima zi a cursului de formare Erasmus+ ”Special Education Classroom: Effective Strategies and Productive Learning Environment” cele 18 cadre didactice din cadrul Colegiului Mihai Eminescu Bacău au explorat principiile învățării socio-emoționale, pornind de la teoria inteligențelor multiple a lui Howard Gardner. Cursanții au conștientizat mosul în care emoțiile afectează elevii și profesorii în derularea activității didactice.

 

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

MOBILITATEA DE GRUP PENTRU ELEVI 15-19 MAI 2023, GRECIA

   În prima zi a mobilității de grup delegația Colegiului „Mihai Eminescu” Bacău a făcut cunoștință cu instituția gazdă, Platon School din Katerini, Grecia. Această este singura școală privată din regiunea Pieria, care școlarizează aproximativ 600 de elevi de la grădiniță la ciclul liceal.

   La prima oră de alfabet grecesc, elevii au învățat cele 7 vocale și 17 consoane ale alfabetului grecesc. Ulterior, elevii români și cei greci au exersat expresii uzuale în limba greacă și în limba română.

   La ora de mitologie greacă, delegația Colegiului „Mihai Eminescu” a învățat despre cei 12 zei ai Olimpului  și cele 9 muze ale artelor. În continuare, elevii au făcut o comparație între istorie și arheologie și au descoperit modul în care artefactele inspiră scrierea istoriei.

   În a doua parte a programului, elevii au participat la un workshop pe tema competențelor verzi. 

   După ce au urmărit filmulețul https://www.youtube.com/watch?v=ishA6kry8nc,  elevii au discutat motivele politice, economice și psihologice care stau la baza risipei alimentare. Ei au realizat un  brainstorming despre evitarea risipei de alimente, energie și de materie primă. Elevii Colegiului au oferit exemple proprii de comportament sustenabil din viața de zi cu zi.

Worksopul a fost urmat de o activitate de ecologizare pe plaja mării Egee pentru a oferi un exemplu de comportament prietenos cu mediul.

   În cea de-a doua zi a mobilității de grup, delegația Colegiului „Mihai Eminescu” a fost primită cu căldură de către directorul școlii gazdă.

În timpul orelor de matematică, elevii au discutat conceptul de infinit, cu ajutorul căruia au rezolvat paradoxul „Hotelul Hilbert", în care există un număr infinit de camere și un număr infinit de persoane. Mai apoi au rezolvat ghicitorile "The bridge riddle" și "The lab riddle", ca la final să realizeze  un exercițiu de imaginație în care au trebuit să racordeze trei case la energie, apă și linia de telefon, folosind linii care să nu se intersecteze.

   În timpul celor două ore de educație fizică, elevii au interacționat cu elevii greci și au jucat diverse sporturi.

   În a doua parte a zilei, cei 10 elevi și 2 profesori însoțitori au participat la ceremonia de deschidere al unui muzeu de realitate augmentată din orașul Katerini, unde au fost prezentați cei 12 zei ai Olimpului prin intermediul realității virtuale.

   În cea de-a treia zi a mobilității Erasmus, elevii Colegiului au asistat la ore de robotică, gastronomie și geografie.

   La orele de robotică, elevii au utilizat tehnologia Lego pentru a programa un robot să transporte un obiect pe o traiectore definită. Robotul a efectuat mișcări de rotație în diferite unghiuri și direcții. Ulterior, ei au vizitat un laborator de limba engleză în care au examinat manualele pe care studenții greci le folosesc. Apoi a urmat o activitate gastronomică în care copiii au făcut o salată tipic grecească, urmând apoi a degusta-o.

 În a doua jumătate a zilei, elevii și profesorii însoțitori au urcat o mică parte din muntele Olimp și s-au oprit la cascada lui Zeus, unde au admirat peisajul mirific.  Delegația Colegiului a vizitat mănăstirea Sf. Dionisie, unde au văzut relicve de mare însemnătate spirituală.

În cea de-a patra zi a mobilității Erasmus, elevii Colegiului au asistat la două ore "Digital games creation" în programul Scratch. Elevii au învățat cum să realizeze un joc prin care să distrugă o țintă. Această oră a fost urmată de una de limba engleză în care elevii au realizat un brainstorming pe tema inegalităților sociale. De asemenea, au urmărit trei podcasturi realizate de către elevii greci pe tema inegalităților sociale în ceea ce privește genul, educația și accesul la servicii de sănătate. Mai apoi, ei au participat într-un "scavenger hunt" în care au rezolvat diverse provocări în echipe mixte formate din elevii români și cei greci.

   În a doua parte a zilei, delegația Colegiului a vizitat orașul Salonic, care este un important centru cultural al Greciei. La Biserica „Sf. Dimitrie" s-au închinat la racla  Sfântului Dimitrie Izvorâtorul de Mir. Ulterior, cei zece elevi și doi profesori însoțotori au urcat în Turnul Alb, descoperind astfel istoria acestuia și a orașului în care este situat.

   În cea de-a cincea zi a mobilității Erasmus, elevii Colegiului au realizat o activitate de voluntariat alături de colegii lor greci. Ulterior, directorul școlii gazdă a oferit certificatele de participare celor 10 elevi și 2 profesori însoțitori participanți la mobilitate.

   În cea de-a doua parte a zilei, elevii au realizat o vizită culturală la complexul Meteora. În Mănăstirea Marele Meteor elevii au conștientizat importanța acestui centru religios și cultural.

   Ultima zi a mobilității de grup s-a încheiat cu o seară grecească, în care elevii au experimentat dansuri tradiționale grecești din regiunea Macedoniei, dar și din zona insulară a Greciei.

 

 

 

Our website is protected by DMC Firewall!