Search

Login

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
sigla  CME                                        logo erasmus plus

 

În perioada 26 noiembrie-2 decembrie 2019, a avut loc activitatea de învățare, predare și formare, găzduită de către Agrupamento de Escolas de Anadia, Portugalia.

             Delegația Colegiului „Mihai Eminescu” Bacău a fost compusă din: coordonatorul de proiect, dir.adj.prof. Andrioaie Ana-Maria, prof. Lungu Diana și prof. Ursachi Alina-Mihaela.

            Agenda de lucru a reuniunii a fost extrem de variată și a cuprins: vizitarea școlii, prezentarea participanților și a școlilor partenere, primirea oficială din partea primarului localității Anadia, precum și vizitarea unei școli primare.

             Gazdele au oferit o gamă largă de ateliere de lucru. Primul atelier a fost găzduit de către profesorul universitar João Leal și a ilustrat modul în care aplicația PLICKERS poate fi utilizată pentru a îmbunătăți activitatea didactică. Al doilea atelier de lucru, găzduit de către prof. David Oliveira și Filipe Moreira, s-a axat pe conceptele de realitate virtuală și realitate augmentată, precum și pe metode de utilizare practică a acestora la clasă în vederea îmbunătățirii rezultatelor școlare. Ambasadorul e-Twinning Luis Gonçalves a realizat o demonstrație practică a platformei de cooperare europeană, în vederea derulării proiectului și pe platforma e-Twinning. De asemenea, elevii școlii au realizat experimente științifice în laboratorul de chimie și au facilitat o lecție practică de pictură în laboratorul de artă.

              Cea mai importantă parte a activității de învățare, predare și formare a constat din stabilirea formatului testelor de competențe care vor fi aplicate elevilor din cele cinci țări partenere, în vederea îmbunătățirii rezultatelor școlare. Aceste teste de competențe vizează următoarele discipline: limba maternă, limba engleză, matematică și științe. De asemenea, s-au stabilit toate detaliile pentru alegerea siglei proiectului, pe rețeaua Instagram.

 

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Concurs de selecţie pentru 20 elevi care să facă parte din echipa de implementare a parteneriatului strategic KA229 “Together Europe Achieves More in School Success” din cadrul programului Erasmus+.

 

 
COLEGIUL  „MIHAI  EMINESCU”    BACĂU
Str. Mihai Eminescu nr. 35, Cod poştal 600258,  Tel/Fax 0234562564
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Nr. 6366 / 06.11.2019                   

      

ANUNŢ DE SELECŢIE

                Concurs de selecţie pentru 20 elevi care să facă parte din echipa de implementare a parteneriatului strategic KA229 “Together Europe Achieves More in School Success” din cadrul programului Erasmus+.

Criterii de selecție a elevilor:

-elev al Colegiului „Mihai Eminescu”, Bacău în clasa a IX-a, a X-a sau a XI-a, profil real;

-competențe avansate de limba engleză;

-competențe avansate interdisciplinare în specialitățile matematică, fizică, chimie și biologie;

-motivație pentru implicarea într-un proiect european de parteneriat interșcolar.

Structura probelor

Proba I: interviu – 30 de puncte

-motivația pentru implicare în cadrul proiectului

Proba a II-a: proba interdisciplinară din disciplinele matematică, fizică, chimie și biologie – 70 de puncte

Tematica: conform programelor școlare la disciplinele matematică, fizică, chimie și biologie

Calendarul selecției

Nr.crt

Activitate

Perioada

Responsabil

1.

Informarea elevilor claselor a IX-a, a X-a și a XI-a, profil real, despre posibilitatea implicării în cadrul parteneriatului strategic KA229 “Together Europe Achieves More in School Success”

7-14 noiembrie

Coordonatorul de proiect

2.

Depunerea cererilor de înscriere la secretariatul Colegiului „Mihai Eminescu” Bacău

15 noiembrie – 6 decembrie 2019

Elevii interesați

3.

Proba I

9 decembrie 2019, ora 14.00

Elevii și comisiile de selecție

4.

Proba a II-a

12 decembrie 2019, ora 14.00

Elevii și comisiile de selecție

5.

Emiterea deciziei de constituire a grupului țintă pentru implementarea parteneriatului strategic KA229 “Together Europe Achieves More in School Success”.

După data de 13 decembrie 2019

Directorul Colegiului „Mihai Eminescu” Bacău

 

DIRECTOR,                                                                          COORDONATOR DE PROIECT,

Prof. Hulea Constantina                                                       Dir. adj. prof. Andrioaie Ana-Maria

 

Citeşte descrierea Proiectului Erasmus
Citeşte metodologia de desfăşurare a selecţiei a elevilor interesaţi.
Descarcă cererea de participare în proiectul Erasmus.

REZULTATE SELECȚIE ELEVI 

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

ANUNȚ DE SELECȚIE

pentru constituirea echipei de proiect pentru parteneriatul strategic Erasmus+ cu titlul “Together Europe Achieves More in School Success”

            Colegiul „Mihai Eminescu” Bacău selectează cadre didactice și didactic-auxiliare din Colegiul „Mihai Eminescu”  Bacău care pot proba competenţe profesionale, organizaţionale şi de utilizare a calculatorului corespunzătoare pentru implementarea parteneriatului strategic KA229  “Together Europe Achieves More in School Success” în perioada septembrie 2019 – august 2021.

            Personalul didactic eligibil este  angajat cu normă întreagă în cadrul Colegiului „Mihai Eminescu” Bacău pe una din următoarele catedre: limba și literatura română, limba engleză, matematică, fizică, chimie sau biologie.

            Personalul didactic auxiliar eligibil din cadrul Colegiului „Mihai Eminescu” Bacău poate asigura suportul tehnic și informatic pentru implementarea parteneriatului strategic, conform fișei postului.

Criterii de selecție:

  1. 1. Motivație pentru tematica proiectului ………………………………………..….. 15 puncte
  2. 2. Competențe organizatorice în lucrul cu elevii și/sau cadrele didactice…………... 20 puncte
  3. 3. Competențe de utilizare a calculatorului ………………………………….......…..15 puncte
  4. 4. Coordonare de proiecte educaționale/excursii ..………………………….……..30 de puncte
  5. 5. Implicare în proiecte educaționale/excursii ………...…………………...…... 20 de puncte

Pentru criteriul 1 se va puncta scrisoarea de intenție.

Pentru criteriile 2-5, se va puncta activitatea din ultimii 5 ani școlari, inclusiv anul școlar în curs.

Pentru criteriul 3, diplomele de licență, master, reconversie profesională, studii postuniversitare, doctorat, ECDL sunt valabile și în afara ultimilor 5 ani școlari.

Pentru a îndeplini punctajul maxim, se va prezenta minimum un document relevant pentru fiecare criteriu.

Punctaj minim: 50 de puncte

Dosarul de selecție va cuprinde:

                -Cerere de înscriere;

-Scrisoarea de intenție;

-CV și documente justificative certificate “conform cu originalul”;

-Declarație de disponibilitate  pentru lucru în afara programului.

Calendarul selecției:

Nr. crt

Activitate

Perioada

Responsabil

1.

Informarea cadrelor didactice / didactic-auxiliare despre  posibilitatea implicării în comisia de implementare a parteneriatului strategic KA229 “Together Europe Achieves More in School Success” în calitate de membri, în cadrul ședinței de consiliu profesoral și pe e-mail

3-6 septembrie 2019

Coordonatorul de proiect

2.

Depunerea dosarelor de selecție la secretariatul Colegiului „Mihai Eminescu” Bacău

6-10 septembrie 2019

Cadrele didactice /didactic-auxiliare

3.

Selecția dosarelor

11 septembrie 2019

Comisia de selecție

4.

Afișarea rezultatelor

11 septembrie 2019

Comisia de selecție

5.

Depunerea contestațiilor

12 septembrie 2019

Cadrele didactice /didactic-auxiliare

6.

Rezolvarea contestațiilor

13 septembrie 2019

Comisia de rezolvare a contestațiilor

7.

Afișarea rezultatelor finale

13 septembrie 2019

Comisia de selecție

8.

Înaintarea listei cuprinzând cadrele didactice/didactic-auxiliare care au îndeplinit punctajul minim către Consiliul de administrație

16 septembrie 2019

Coordonatorul de proiect

9.

Emiterea deciziei de constituire a comisiei pentru implementarea parteneriatului strategic KA229 “Together Europe Achieves More in School Success”

În cadrul primei ședințe a consiliului de administrație de după data de 16 septembrie 2019

Directorul Colegiului „Mihai Eminescu” Bacău

Informații suplimentare: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

DIRECTOR,                                                                          COORDONATOR DE PROIECT,

Prof. Hulea Constantina                                                        Dir.adj.prof. Andrioaie Ana-Maria

 

Anunt de selectie descarcă

Prezentarea proiectului descarcă

Cerere de inscriere descarcă

Declaratie de disponibilitate descarcă

© 2018 COLEGIUL MIHAI EMINESCU RO-BC. Toate drepturile rezervate.
Our website is protected by DMC Firewall!