Search

Login

ANUNȚ DE SELECȚIE pentru constituirea echipei de proiect pentru parteneriatul strategic Erasmus+ cu titlul “Together Europe Achieves More in School Success”

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

ANUNȚ DE SELECȚIE

pentru constituirea echipei de proiect pentru parteneriatul strategic Erasmus+ cu titlul “Together Europe Achieves More in School Success”

            Colegiul „Mihai Eminescu” Bacău selectează cadre didactice și didactic-auxiliare din Colegiul „Mihai Eminescu”  Bacău care pot proba competenţe profesionale, organizaţionale şi de utilizare a calculatorului corespunzătoare pentru implementarea parteneriatului strategic KA229  “Together Europe Achieves More in School Success” în perioada septembrie 2019 – august 2021.

            Personalul didactic eligibil este  angajat cu normă întreagă în cadrul Colegiului „Mihai Eminescu” Bacău pe una din următoarele catedre: limba și literatura română, limba engleză, matematică, fizică, chimie sau biologie.

            Personalul didactic auxiliar eligibil din cadrul Colegiului „Mihai Eminescu” Bacău poate asigura suportul tehnic și informatic pentru implementarea parteneriatului strategic, conform fișei postului.

Criterii de selecție:

  1. 1. Motivație pentru tematica proiectului ………………………………………..….. 15 puncte
  2. 2. Competențe organizatorice în lucrul cu elevii și/sau cadrele didactice…………... 20 puncte
  3. 3. Competențe de utilizare a calculatorului ………………………………….......…..15 puncte
  4. 4. Coordonare de proiecte educaționale/excursii ..………………………….……..30 de puncte
  5. 5. Implicare în proiecte educaționale/excursii ………...…………………...…... 20 de puncte

Pentru criteriul 1 se va puncta scrisoarea de intenție.

Pentru criteriile 2-5, se va puncta activitatea din ultimii 5 ani școlari, inclusiv anul școlar în curs.

Pentru criteriul 3, diplomele de licență, master, reconversie profesională, studii postuniversitare, doctorat, ECDL sunt valabile și în afara ultimilor 5 ani școlari.

Pentru a îndeplini punctajul maxim, se va prezenta minimum un document relevant pentru fiecare criteriu.

Punctaj minim: 50 de puncte

Dosarul de selecție va cuprinde:

                -Cerere de înscriere;

-Scrisoarea de intenție;

-CV și documente justificative certificate “conform cu originalul”;

-Declarație de disponibilitate  pentru lucru în afara programului.

Calendarul selecției:

Nr. crt

Activitate

Perioada

Responsabil

1.

Informarea cadrelor didactice / didactic-auxiliare despre  posibilitatea implicării în comisia de implementare a parteneriatului strategic KA229 “Together Europe Achieves More in School Success” în calitate de membri, în cadrul ședinței de consiliu profesoral și pe e-mail

3-6 septembrie 2019

Coordonatorul de proiect

2.

Depunerea dosarelor de selecție la secretariatul Colegiului „Mihai Eminescu” Bacău

6-10 septembrie 2019

Cadrele didactice /didactic-auxiliare

3.

Selecția dosarelor

11 septembrie 2019

Comisia de selecție

4.

Afișarea rezultatelor

11 septembrie 2019

Comisia de selecție

5.

Depunerea contestațiilor

12 septembrie 2019

Cadrele didactice /didactic-auxiliare

6.

Rezolvarea contestațiilor

13 septembrie 2019

Comisia de rezolvare a contestațiilor

7.

Afișarea rezultatelor finale

13 septembrie 2019

Comisia de selecție

8.

Înaintarea listei cuprinzând cadrele didactice/didactic-auxiliare care au îndeplinit punctajul minim către Consiliul de administrație

16 septembrie 2019

Coordonatorul de proiect

9.

Emiterea deciziei de constituire a comisiei pentru implementarea parteneriatului strategic KA229 “Together Europe Achieves More in School Success”

În cadrul primei ședințe a consiliului de administrație de după data de 16 septembrie 2019

Directorul Colegiului „Mihai Eminescu” Bacău

Informații suplimentare: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

DIRECTOR,                                                                          COORDONATOR DE PROIECT,

Prof. Hulea Constantina                                                        Dir.adj.prof. Andrioaie Ana-Maria

 

Anunt de selectie descarcă

Prezentarea proiectului descarcă

Cerere de inscriere descarcă

Declaratie de disponibilitate descarcă

DMC Firewall is a Joomla Security extension!