Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
sigla  CME                         logo erasmus plus

       În perioada 18-22 octombrie 2017 a avut loc reuniunea transnaţională găzduită de Instituto Profissional da Bairrada, Oliveira do Bairro, Portugalia. Delegaţia Colegiului “Mihai Eminescu” Bacău a fost compusă din coordonatorul de proiect, dir.adj.prof. Andrioaie Ana-Maria, şi prof. Trofin Gabriela.

            Agenda de lucru a reuniunii a cuprins:  întalnire cu directorul şi vizitarea şcolii, vizitarea primăriei şi primirea oficială din partea primarului, prezentarea participanţilor la reuniune, prezentarea şcolilor partenere, a zonelor geografice şi a interesului populaţiei din zona respectivă faţă de piaţa muncii (10 minute/şcoală), realizarea unui chestionar comun la nivel de parteneriat pentru a se analiza piaţa muncii, un atelier de lucru pe tema T.I.C. (Wordpress şi PBWorks), precum şi stabilirea formatului cărţii electronice. Această carte electronică pe tema predării antreprenoriatului în şcoli urmează să fie unul dintre produsele finale ale parteneriatului. De asemenea, s-au centralizat toate propunerile pentru sigla proiectului. Sigla oficială a parteneriatului poate fi votată pe reţeaua Instagram, la ID-ul imagination @work, până pe data de 17 noiembrie.

            În urma tragerii la sorţi, Colegiul „Mihai  Eminescu”,  Bacău urmează să realizeze  o mini-companie în echipă transnaţională cu  elevii şcolii Zespol Szkol nr2 w Rybniku - Gimnazjum Dwujezyczne nr18 din Rybnik, Polonia în vederea participării la concursul de mini-companii care va avea loc la reuniunea finală a proiectului.

 

Parteneriat strategic KA219 “Entrepreneurship: Imagination at Work”

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

MINISTERUL   EDUCAŢIEI  NAŢIONALE
INSPECTORATUL  ŞCOLAR  AL JUDEŢULUI BACĂU
COLEGIUL  „MIHAI  EMINESCU”    BACĂU
Str. Mihai Eminescu nr. 35, Cod poştal 600258,  Tel/Fax 0234562564
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Nr. 5617 /30.10.2017                    

      

ANUNŢ DE SELECŢIE

                Colegiul „Mihai Eminescu”, Bacău anunţă concurs de selecţie pentru 10 elevi care să facă parte din grupul ţintă al parteneriatului strategic KA219 “Entrepreneurship: Imagination at work” din cadrul programului Erasmus+.

Citeşte descrierea Proiectului Erasmus
Citeşte metodologia de desfăşurare a selecţiei a elevilor interesaţi.
Descarcă cererea de participare în proiectul Erasmus.

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

ANUNŢ DE SELECŢIE

pentru constituirea echipei de proiect pentru parteneriatul strategic Erasmus+ cu titlul “Entrepreneurship: Imagination@work

            Colegiul „Mihai Eminescu” Bacău selectează cadre didactice şi didactic-auxiliare din Colegiul „Mihai Eminescu”  Bacău care pot proba competenţe profesionale, organizaţionale şi de utilizare a calculatorului corespunzătoare pentru implementarea parteneriatului strategic KA219  “Entrepreneurship: Imagination@work” în perioada septembrie 2017 – august 2019.

 

Criteriile de selecţie:

-Motivaţie pentru tematica proiectului  …………………………..……….……..….. 15 puncte

-Competenţe  organizatorice în lucrul cu elevii şi/sau cadrele didactice …….…... 20 de puncte

-Competenţe de utilizare a calculatorului  ……………………………………......…..15 puncte

-Coordonare de proiecte educaţionale ………….…………………..……………..30 de puncte

-Implicare  în proiecte educaţionale …………………….…………………...…... 20 de puncte

                     Se va puncta activitatea din ultimii 5 ani şcolari, inclusiv anul şcolar în curs. Pentru a îndeplini punctajul maxim, se vor prezenta minimum două documente relevante pentru fiecare criteriu.

                     Punctaj minim: 50 de puncte.

 

Dosarul de selecţie va cuprinde:

-Cerere de înscriere;

-Scrisoarea de intenţie;

-CV şi documente justificative certificate „conform cu originalul”;

-Declaraţie de disponibilitate  pentru lucru în afara programului;

-Opis.

 

Calendarul selecţiei:

Nr. crt

Activitate

Perioada

Responsabil

1.

Informarea cadrelor didactice / didactic-auxiliare despre  posibilitatea implicării în comisia de implementare a parteneriatului strategic KA219 “Entrepreneurship: Imagination@work” în calitate de membri

12-15 septembrie

Coordonatorul de proiect

2.

Depunerea dosarelor de selecţie la secretariatul Colegiului Mihai Eminescu Bacău

18 septembrie

Cadrele didactice /didactic-auxiliare

3.

Selecţia dosarelor

19 septembrie

Comisia de selecţie

4.

Afişarea rezultatelor

19 septembrie

Comisia de selecţie

5.

Depunerea contestaţiilor

20 septembrie

Cadrele didactice /didactic-auxiliare

6.

Rezolvarea contestaţiilor

20 septembrie

Comisia de rezolvare a contestaţiilor

7.

Afişarea rezultatelor finale

20 septembrie

Comisia de selecţie

8.

Înaintarea listei cuprinzând cadrele didactice/didactic-auxiliare care au îndeplinit punctajul minim către CA

21 septembrie

Coordonatorul de proiect

9.

Emiterea deciziei de constituire a comisiei pentru implementarea parteneriatului strategic KA219 “Entrepreneurship:Imagination@work”.

21-27  septembrie

Directorul Colegiului „Mihai Eminescu” Bacău

Informaţii suplimentare: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

DIRECTOR,                                                                          COORDONATOR DE PROIECT,

 Prof. Hulea Constantina                                                      Dir. adj. prof. Andrioaie Ana-Maria

 

DOCUMENTE DE INTERES:

   1. PREZENTAREA PROIECTULUI

   2. CERERE DE ÎNSCRIERE

   3. DECLARAŢIE DE DIPONIBILITATE

Our website is protected by DMC Firewall!