Search

Login

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

    Ziua de 12 Mai a devenit Ziua Internaţională a asistenţilor medicali din întreaga lume, la iniţiativa Consiliului Internaţional al Asistenţilor Medicali, în semn de respect faţă de Florence Nightingale.

    Cu acest prilej, în data de 11 mai 2018, la Colegiul ”Mihai Eminescu” Bacău, elevii nivelului postliceal, viitori asistenți medicali, coordonați de Țintaru Anca, Crăciun Ionela, Tarcău Geanina, Frunză Nicoleta, Ghinea Flavia, Antoce Adriana și Mirea Claudia, au sărbătorit această zi.

    Activitățile au cuprins momente artistice, diseminarea proiectului ”Dăruim zâmbete și iubire” în parteneriat cu Asociația Lumina Bacău și sesiunea de referate ”Laureați ai premiului Nobel pentru medicină și descoperirile lor”.

    La final am serbat cu preparate pregătite de elevi și multă voie bună.

La mulți ani, HALATE ALBE!

 

Invitatie Sps

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Proiectul se va derula în perioada 4-5 mai 2017, la Colegiul „Mihai Eminescu” Bacău.

 

Activităţile primei zile (4 mai 2017) includ:

 1. Cunoaşterea partenerilor – prezentarea fiecărei şcoli postliceale sanitare angrenate în proiect;
 2. Când nu îngrijim... bucătărim! – expoziţie de produse culinare realizate de elevii fiecărei clase;
 3. Sesiune de comunicări şi referate a elevilor şi profesorilor cu tema - „Femei care au influenţat actul medical și îngrijirile de sănătate”;
 4. Concurs de abilităţi practice;
 5. Seară distractivă.

 

A doua zi (5 mai 2017), va debuta cu acordarea premiilor pentru activităţile din ziua anterioară, apoi elevii şi profesorii din alte judeţe, însoţiţi de gazde, vor vizita meleaguri băcăuane ( salina Tg. Ocna şi staţiunea balneară Slănic Moldova).

 

Partenerii implicaţi în proiect sunt:

 

COLEGIUL „MIHAI EMINESCU ” BACĂU, nivel postliceal – calificarea asistent medical generalist;

LICEUL TEORETIC CENTRUL DE STUDII „ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT” BOTOŞANI;

ŞCOALA POSTLICEALĂ „PROF.DR. DOC. ENESCU LONGINUS” BOTOŞANI;

ŞCOALA POSTLICEALĂ „VASILE ALECSANDRI” BUZĂU;

ŞCOALA POSTLICEALĂ „VASILE ALECSANDRI” FOCŞANI;

CENTRUL DE STUDII „ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT” BOTOŞANI - ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ RĂDĂUŢI;

ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ SUCEAVA;

ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „CHRISTIANA” SUCEAVA.

 

invitatie sps

 

poster sps

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Realizarea PROIECTULUI este legată de două aspecte: conţinut, respectiv formă de redactare.

Tema trebuie să fie relevantă pentru domeniul studiat.

Recomandarea este că titlul să conţină maximum zece cuvinte.

1. Structura lucrării trebuie să cuprindă următoarele părţi:

A) Pagina de titlu

B) Cuprinsul

C) Argumentul. În această parte se prezintă după caz: motivaţia alegerii temei lucrării, importanţa acesteia şi obiectivele lucrării (memoriu explicativ).

D) Conţinutul cu:

Partea teoretică prezintă conceptele, teoriile şi modelele relevante pe care se fundamentează elaborarea temei în speţă. Se recomandă abordarea comparativă, critică şi nu abordarea strict descriptivă. Se poate prezenta dezvoltarea istorică/evoluţia a problemei. Datele trebuie să fie actuale şi actualizate. Partea teoretică trebuie să fie relevantă pentru partea practică, să reprezinte suportul acesteia.

Partea practică/aplicativă (Studiu de caz, Cercetare statistică etc.) prezintă contribuţiile autorului lucrării.

Contribuţiile se pot concretiza într-un proiect, prezentarea unui model, studiu experimental, studiu de caz, plan de îngrijire şi analiza lui, ş.a., în funcţie de specificul domeniului. Concluzii (eventual propuneri)

Modul de valorificare, formularea unor opinii/observaţii asupra aspectelor sesizate în urma evaluării, studiului sau cercetării. Această parte vine să conchidă fuziunea componentei teoretice cu cea aplicativă, indicând originalitatea, puterea de analiză şi sinteză, într-un cuvânt fiind sinteza competenţelor pe care candidatul le-a dobândit în timpul programului de studiu.

E) Bibliografia: Lista referinţelor bibliografice utilizate la elaborarea lucrării. Bibliografia poate să cuprindă diferite surse: cărţi, articole, internet. Pentru cărţi se va menţiona numele, prenumele autorului/autorilor, titlul, editură, anul apariţiei, eventual ediţia, oraşul. Toată bibliografia prezentată trebuie să se regăsească în lucrare. Bibliografia redactată la sfârşitul proiectului va fi structurată astfel:

 • Cărţi şi tratate de specialitate
 • Dicţionare şi enciclopedii
 • Studii şi articole (apărute în antologii sau în reviste de specialitate)
 • Internet · Coduri de legi, Hotărâri de Guvern, statistici şi alte documente oficiale, documente medicale f)

Anexele: desene, schiţe, fotografii ale produselor, rezultatele determinărilor de laborator, descrierea experimentelor, fişele de observaţie, prezentarea şi analiza unor secvenţe din procesul tehnologic, rezultatele măsurătorilor, prelucrări de date, statistici, elemente de proiectare, etc.

2. Redactarea PROIECTULUI va respecta cerinţele de realizare a lucrărilor ştiinţifice. Minimul acceptat pentru un PROIECT este de aproximativ 45 pagini

2.1. Lucrările vor fi editate la calculator astfel:

- Caracterul literelor va fi Times New Roman, mărimea de 14 (respectiv 12 in tabelele planurilor) pct, la un rând (pentru 14) sau un rând şi jumătate (pentru 12), aliniat stânga-dreapta (justify).

- Antetul de pe coperta exterioară se scrie cu corp 18 bold drept, majuscule centrat; PROIECT (...), corp 24 bold drept, majuscule, centrat; titlul proiectului, corp 18 bold drept, majuscule, centrat; înscrisurile „coordonator” şi „absolvent”, precum şi numele profesorilor şi al absolventului se scriu cu corp 18 bold drept

- Formatul paginii, A4. - Paginile se vor numerota cu cifre arabe, în ordine crescătoare, la subsolul paginii;

- Marginile: stânga 3 cm, iar dreapta, sus şi jos 2,5 cm;

- Începutul unui paragraf se marchează prin deplasarea la dreapta a primului rând din paragraf, tasta TAB. Setare tab de obicei cu 1 sau 1.5 cm.

- Semnele de punctuaţie se pun imediat după cuvânt şi apoi pauza „cuvânt, anatomie. Pacient; etc.”

- Numerele de pagini se includ în câmpuri speciale de subsol (Footer), în care fontul utilizat trebuie să fie acelaşi cu restul lucrării şi cu 1 sau 2 puncte tipografice mai mic. Opţional, se poate include un câmp conţinând titlul lucrării în zona superioară a paginii (Header), acesta necesitând aceeaşi dimensiune de font adoptată pentru numerele de pagini.

- Titlurile: titlurile de capitol se scriu cu 16 pct. bold drept, majuscule şi centrat, la 5 cm de marginea de sus.

Capitolul începe întotdeauna pe pagină nouă.

 • titlurile de subcapitol 14 pct. bold drept, aliniat stânga, la nivelul alineatului;
 • titlurile de sub subcapitol 14 pct. bold italic aliniate la stânga, la nivelul alineatului; Subcapitolele nu încep pe pagină nouă, detaşându-se doar printr-un spaţiu de subcapitolul anterior. (se dă un „Enter”)

2.2. Citatele din textul PROIECTULUI vor avea trimiteri fie la subsolul paginii în care este citatul, fie la sfârşitul capitolului sau al lucrării.( de preferat in subsol)

I). Pentru cărţi se va menţiona: prenumele, numele autorului/autorilor, titlul cărţii (se scrie cu italic), anul apariţiei, editură, oraşul, eventual ediţia;

Ii). Pentru articole: prenumele, numele autorului/autorilor, titlul articolului (se scrie cu italic), publicaţia în care a apărut, (titlurile revistelor se pun între ghilimele), editură, pagina/paginile;

Iii). Pentru site-uri: numele site-ului, data, numele, prenumele autorului/autorilor, titlul articolului;

Iv). Pentru legislaţie, documente ale unor organizaţii rapoarte, etc: denumire sursă.

A) în cazul notelor de subsol se indică: prenumele, numele autorului/autorilor, titlul (se scrie cu italic), anul apariţiei, editură, eventual ediţia, oraşul, ţara şi pagina unde se află informaţia utilizată sau se fac unele precizări. Cuvântul Ibidem (înseamnă acelaşi autor şi aceeaşi lucrare) se foloseşte când se succed două sau mai multe citate din acelaşi autor şi aceeaşi lucrare; Cuvântul Idem (înseamnă acelaşi autor şi altă lucrare) se foloseşte când se succed două sau mai multe citate din acelaşi autor, dar din lucrări diferite; Expresia op. Cât. se foloseşte când după citări din diverşi autori se revine la unul dintre ei şi indică ultima lucrare citată a autorului respectiv;

B) în cazul că se fac trimiteri la sfârşitul capitolului sau al lucrării, atunci după citat se deschide o paranteză în care se înscriu două cifre, prima indică poziţia autorului şi implicit a lucrării citate din lista bibliografică, iar a doua numărul paginii din lucrarea citată. EXEMPLE: (1, p. 57), (23, p.129)

BIBLIOGRAFIA (Se trece la sfârşitul lucrării. Nu se confundă cu notele de la sfârşit de capitol. Cărţile şi studiile se trec în ordine alfabetică, criteriul fiind numele autorilor.

2.3. Figurile, tabelele.

(i) Figurile se vor numerota în ordine crescătoare folosind una din cele două notaţii uzuale, adică: FIG. n sau FIG. m.n., unde „m” este numărul capitolului, iar „n” numărul figurii; sau Anexa nr..., fig. Nr..., pag (în cazul în care vor fi cumulate toate în Anexele de la final

(ii) Tabelele se vor numerota în ordine crescătoare, fiind însoţite de un titlu adecvat, adică: „Tabel n, Titlul tabelului”;

 

 

(Formular „Copertă” – PROIECT)

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BACĂU

COLEGIUL, MIHAI EMINESCU” BACĂU

CALIFICAREA - ASISTENT MEDICAL GENERALIST

PROIECT DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII ASISTENT MEDICAL GENERALIST

COORDONATOR:                                                       

Instr.IONESCU MARIA                                  

                           CANDIDAT:

Elev POPESCU ION

Anul III A

                                        2017

ÎNGRIJIREA PACIENTULUI/ PACIENTEI CU…… (BOALA)

CUPRINS

MOTTO...

ARGUMENT...

Pag....

CAPITOLUL I. (Numele capitolului) Anatomia şi fiziologia aparatului/...

 1. 1.1.(Numele subcapitolului) Anatomia aparatului(în unele cazuri enumerati toate componentele aparatului și dezv. Doare despre organul afectat- ex. Doar despre apendice –la apendicita acuta, doar despre stomac si duoden-ulcer gastro duodena, la fracturi- doar osul interesat, etc)

 1. 1.1.1.(Numele sub subcapitolului)...

 1. 1.1.2.(Numele sub subcapitolului)...

 1. 1.2.(Numele subcapitolului) Fiziologia aparatului

 1. 1.2.1.(Numele sub subcapitolului)...

 1. 1.2.2.(Numele sub subcapitolului)...

CAPITOLUL II. (Numele capitolului) Boală

 1. 2.1.Boala -definitie

       2.2 Etiopatologie-doar cauze, nu si mecanism de producere. Atunci va fi ETIOLOGIE

 1. 2.3Factori declanșatori/ de risc/ predispozanți

 1. 2.4Simptome

 1. 2.5Examinări completare

 1. 2.6Evoluţie şi complicaţii

 1. 2.7Forme clinice

 1. 2.8Diagnostic pozitiv

 1. 2.9Diagnostic diferenţial

 

    2.11 Tratament

CAPITOLUL III (Studii de caz - planuri)...

 1. 3.1.Cazul I

 1. 3.1.1.Interviu de caz

 1. 3.1.2.Plan de îngrijire a pacientului/tei X.Y.

 1. 3.1.3.Evaluare de caz a pacientului/tei X.Y.

 1. 3.2.Cazul II

 1. 3.2.1.Interviu de caz

 1. 3.2.2.Plan de îngrijire a pacientului/tei X.Y.

 1. 3.2.3.Evaluare de caz a pacientului/tei X.Y

 1. 3.3.Cazul III

 1. 3.3.1.Interviu de caz

 1. 3.3.2.Plan de îngrijire a pacientului/tei X.Y.

 1. 3.3.3.Evaluare de caz a pacientului/tei X.Y.

ANEXE (figuri, tabele, fotografii, FOI DE TEMP ale pac. 1, 2, 3 etc.)...

BIBLIOGRAFIE

 

BIBLIOGRAFIA

Partea reprezentând contribuţiile candidatului trebuie să aibă o pondere de cel puţin o treime din lucrare.

Bibliografia poate să cuprindă diferite surse: cărţi, articole, Internet. Ele trebuie să poată fi identificate foarte clar. Bibliografie

Lista bibliografică este o componentă esenţială a lucrării de licenţă, aceasta demonstrând documentarea efectuată de către autor şi marcând corespunzător ideile care nu îi aparţin acestuia.

 • Bibliografia este formată dintr-o listă ordonată alfabetic. Toate elementele acestei liste trebuie citate în text. Exemple de citare în text:
 • Un autor: „Procesele de ordinul I stabile au un pol negativ.” (Smith, 2006)
 • Doi autori: „Hello, world!” (Ionescu & Popescu, 2006)
 • Mai mulţi autori: În (Doe et al., 2006), s-a demonstrat că procesele de ordinul I stabile trebuie să aiba un pol negativ. Exemple de formatare a referinţelor în lista bibliografică (un exemplu complet se regăseşte la pagina 9):
 • Carte: Chopra A. 2001. Dynamics of Structures: Theory and Applications to Earthquake Engineering. Prentice-Hall, New Jersey
 • Articol de revistă: Oates W.S. and Smith R.C. 2008. Nonlinear Optimal Control Techniques for Vibration Attenuation Using Magnetostrictive Actuators. Journal of Intelligent Material Systems and Structures, vol. 19, p.193-209
 • Articol de conferinţă: Lin P.Y., Roschke P.N., Loh C.H., Cheng C.P. 2004. Hybrid controlled base-isolation system with semi-active magnetorheological damper and pendulum system. 13th World Conference on Earthquake Engineering Vancouver, B.C., Canada Website/Resursă electronică: Messner W., Tilbury D. 1998. Control Tutorials for Matlab and Simulink.
 • Link http://www.engin.umich.edu/class/ctms, accesat la data de 6.10.2011

DMC Firewall is a Joomla Security extension!