Search

Login

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Înălțarea Domnului - Ziua Eroilor 10 iunie 2021

Prin decretul lege nr. 1693/4mai 1920, s-a stabilit ca în ziua Praznicului Înălţării Domnului să fie pomeniţi şi eroii neamului român în semn de recunoştinţă pentru sacrificiul suprem.
      Elevii Colegiul “Mihai Eminescu”, Bacău, cu profund respect, au adus un pios omagiu Eroilor Neamului ce odihnesc în Cimitirul de pe strada Constanţei din orasul nostru.
       Au fost îndrumaţi şi pregătiţi pentru aceasta misiune de dl. col. retrg. Cojocaru Stelian - preşedintele Asociaţiei Tradiţii Militare Româneşti           ”Regimentul 3 Artilerie 1877” căruia îi mulţumim şi apreciem dăruirea de a lungul frumoasei colaborari cu colegiul nostru.
       Au fost evocate numele şi faptele eroilor ce sunt dăltuite în piatra mormintelor, în pomelnicele păstrate în sfintele  altare şi pomenite cu pioasă recunostinţă la mormintele lor de Ziua Eroilor.
       Cu fiecare amintire istorică pierdută, cu fiecare nume de erou uitat, cu fiecare monument stricat, se pierde o parte din ființa noastră românească.
      Păşind cu emoție pe locurile unde odinioară înaintașii au dat supremul sacrificiu - nu pentru ei - ci pentru viitorime, se aud șoapte la fiecare pas care izvorăsc parcă din adancul pământului, din glasul eroilor ”Voi care v-aţi născut sub soarele României libere şi independente, opriți-vă o clipă în faţa acestor sanctuare ale neamului şi nu uitaţi pe cei care cu jertfa lor au făurit România Mare din anul 1918...”
      Închei prin a aminti  Îndemnul reginei Maria: “cinstiţi pe acei care pentru ţara lor au căzut. Pomenirea lor este o fală pentru veacurile ce vor veni”.

    Recunoștință şi glorie eroilor neamului!

   Apreciez şi mulțumesc pentru dăruirea tuturor celor care au adus omagiu eroilor susținând aceasta activitate: elevilor claselor a X-a C Colbu Ştefan, Herciu Georgiana, Răchiteanu Paula, a XI-a A Borșan Andrei, Grosu Codrin, dl. director Bâzu Petru, dl.dir. adj. Păduraru Costel, prof. Hulea Constantina şi asistent d-na Merlan Mihaela.


     Cu respect, prof. Iancu Mariana

196049302 4225175724172288 6593816618379199833 n

197812254 4225148324175028 2842729411316100166 n

197833077 4225148000841727 4218407501885903984 n

199235664 4225173894172471 1956192478228018263 n

199937896 4225175370838990 2576903888248067249 n

200816454 4225172844172576 8034599668292280153 n

198827998 4225175150839012 1418456702163234338 n

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Unirea Principatelor Române - 24 ianuarie 1859

 

     Azi, 25 ianuarie 2021, am aniversat la Colegiul “Mihai Eminescu ” 162 de ani de la Unirea Principatelor Române în mediul online. Moment de bucurie pentru elevii noştri la acest ceas aniversar.

     În istoria neamului românesc există momente deosebite care trebuie permanent readuse în atenția comunității. Ziua de 24 Ianuarie este un asemenea eveniment semnificativ, care poate fi sărbătorit și cinstit pentru că a însemnat un moment de glorie pentru neamul românesc, care după secole de asuprire s-a ridicat prin propriile forțe, la o nouă viață națională;  Unirea Principatelor  a însemnat „cheia de boltă” pe care s-a constituit România modernă.

     Unirea Principatelor se înscrie în istoria națiunii române ca unul din actele importante ale constituirii statului unitar român modern iar acest moment istoric va rămâne veșnic ancorat în profunzimea conștiinței națiunii române, fără a-și pierde vreodată însemnătatea.

     La 5 ianuarie 1859 Adunarea Electivă de la Iași proclama în unanimitate domn al Moldovei pe colonelul Alexandru Ioan Cuza, iar la 24 ianuarie 1859, sub presiunea populației adunate pe dealul Mitropoliei, Adunarea Electivă de la București proclama domn al Țării Românești pe același Alexandru Ioan Cuza. Poporul român a dorit o Unire deplină, durabilă și temeinică prin dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza.

     Participant activ la viața politică a acelor vremuri, publicistul Ion G. Valentineanu în lucrarea sa intitulată „Din memoriile mele” rememora euforia și atmosfera zilei de 24 ianuarie 1859 din capitala București: „Când se vedu din curtea mitropoliei, la ferestrele camerei fâlfâind batista albă în mânele lui Ion Brătianu, un strigăt frenetic de bucurie resună din toate pepturile poporului de afară: Trăiască unirea! Trăiască Cuza-Vodă alesul Moldovei și al Munteniei! Trăiască România una și nedespărțită.

     Acest strigăt strebătu ca fulgerul în oraș și electriză toată capitala. Tot Bucureștiul era în picioare de la Filaret și Dealul Mitropoliei până la Băneasa, mișcat de această veste salvatoare (...).

     Mihail Kogălniceanu aprecia în anul 1862 că „Unirea națiunea a făcut-o!”, ziua de 24 ianuarie înscriindu-se pentru eternitate în istoria patriei ca o zi a renașterii naționale românești.

     În fața Adunărilor Elective reunite la București pe 24 ianuarie 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza se adresa națiunii române: „Credincios misiunii ce mi-ați dat și cunoscând dorința statornică a românilor de a rămâne uniți, am proclamat înaintea D-voastră, cât și înaintea țării, unirea definitivă a Principatelor. V-am zis că ea va fi precum România o va dori și simți.

     Rămâne un adevar istoric afirmatia lui Mihail Kogalniceanu “Şi cât va avea această ţară o istorie , cea mai frumoasă pagina va fi a lui Alexandru Ioan Cuza.”

Apreciem şi mulţumim pentru implicarea , participarea şi susţinerea întregii activităţi cu această frumoasă tematică istorică.

     Vă invit să urmăriţi secvenţe din activitatea de astăzi, ce conţin momente deosebite din program susţinute de elevii claselor IXB, XB, XC, XIB, XIC, XIIB, XIIC .                  

Prof. Iancu Mariana 

 

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Aniversarea Centenarului azi, la Colegiul „Mihai Eminescu”!

      Sărbătorirea României Mari, ce s-a înfăptuit acum 100 de ani, s-a petrecut azi în Colegiul nostru. Minunaţii noştri elevi de la clasele a IX-a - XII-a au fost participanți direcţi la evenimentul istoric evocat astăzi, deoarece nici suferinţele şi nici bucuriile nu trebuie uitate. Amintirile trecutului sunt un patrimoniu de nepreţuit, iar păstrarea lor un atribut al popoarelor civilizate.
      În programul de azi au fost puse în valoare elitele, personalităţi ce au contribuit la făurirea României Mari în acea “ora astrală” conform aprecierii acad. Ion Aurel Pop. Între acestea I. Inculeţ , I. Flondor, Gh. Pop de Băseşti, Al. Vaida Voevod şi I.I.C. Brătianu, familia regală Ferdinand şi Maria şi alături de ei întreaga naţiune română.

     Felicitări elevilor A. Moroi, M. Calapod, B. Burbulea, A. Purice, M. Chitic clasa a XII-a F, A. Răchiteanu, M. Clipa, D. Florea clasa a X-a C, R. Butnaru  şi S. Ancuţa clasa.a X-a A,  R. Caburgan, A. Saran, R. Cruceanu , I. Gârleanu clasa a X-a B,  E. Dimitru, R. Roşu, L. Ungureanu clasa a XI-a B, A. Doroftei clasa a IX-a B.

      Apreciem în mod deosebit modul în care elevii s-au implicat în desfăşurarea activităţii, în organizarea expoziţiei de picturi, de carte istorică şi faptul că au purtat costume tradiţionale foarte frumoase şi cocarde tricolore. Întreaga manifestare a evidenţiat simţirea românească, o singură inimă românească asemeni versurilor lui Grigore Vieru. Momentele artistice deosebite, prin talentul elevelor colegiului nostru, au încheiat activitatea de azi într-o notă veselă aşa cum e firesc la zi de sărbătoare.
      În încheiere amintesc cuvintele reginei Maria: “Te binecuvântez, iubită Românie, ţara bucuriilor şi durerilor mele, frumoasă ţară pe care am văzut-o întregită, a căre-i soartă mi-a fost îngăduit să o vad împlinită. Fii tu veșnic îmbelşugată, fii tu mare şi plină de cinste, să stai veşnic falnică printre naţiuni, să fii cinstita, iubită şi pricepută! “
La mulţi ani România, la mulţi ani romani !
      Mulţumesc şi apreciez implicarea în susţinerea întregii manifestări a d-nei director C. Hulea, colegelor: prof. V. Temelie, prof. A. Călugăru, pr. prof. J. Cimpoieru, prof. A. Borţun, d-nei bibliotecar L. Sandu cât şi d-lui Ing. C. Filioreanu.
      Vă îmbrăţişez pe toţi, cu cele mai frumoase gânduri dragi elevi, voi sunteţi viitorul naţiunii române !
Prof. Mariana Iancu 

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă

          Pe data de 23 octombrie 2018 colegiul “Mihai Eminescu“ a fost gazda unei activităţi dedicate Zilei  Armatei României. La ea au participat elevii claselor  a XII-a şi a XI-a . Astfel, ei au aflat condiţiile de admitere în instituţiile de studii militare, condiţiile de pregătire şi antrenament pentru trupele de elită şi Aviaţie .
Salutăm cu respect Armata României!
La multi ani! 


Prof. Iancu Mariana

 

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

            Astăzi, 21.04.2018, Colegiul “Mihai Eminescu” a fost reprezentat de un grup entuziast de elevi voluntari care au participat la acţiunea de plantare a stejarilor în “ Parcul Memoriei Naţionale” .
          Activitatea a fost organizată pe platoul de la Mărăşeşti acolo unde ostaşii romani au luptat acum 100 ani.
          Misiunea noastră, aceea de a planta stejarii biruinţei în cinstea eroilor de atunci, a fost mult mai uşoară decât a lor.

          Istoria este cea mai frumoasă poveste cu atâtea învăţăminte  iar azi, elevii noştri  îmbrăcaţi şi în frumoasele uniforme ale Regimentului 27 Infanterie Bacău din Primul Război Mondial, datorită bunei colaborări cu dl. col. în retragere Cojocaru Stelian - preşedintele Asociaţiei Tradiţii Militare Bacău, au învăţat ce înseamnă dăruirea, respectul, solidaritatea, jertfa .

          Aceste valori ale naţiunii române au fost atât de puternice încât au condus la realizări măreţe în momente cruciale din istoria ţării noastre. 

          Pe platoul bătăliei de la Mărăşeşti, unde acum 100 de ani era mult zgomot şi suferinţa, azi, noi,  am aşezat, în semn de omagiu şi respect, puieţi de stejari care, crescând, vor forma o pădure puternică asemenea ostaşilor eroi.

         Vă felicit şi suntem mândri de voi dragi elevi!

         Apreciez susţinerea şi implicarea în această activitate din  “Anul Centenarului Marii Uniri“ părinţilor şi elevilor claselor a IX-a C, a X-a B si a XI-a A: Albot Maria, Răchiteanu Andreea, Pricope Sorana, Nedef  Diana, Radu Alexandra, Gherla Andrei, Nechita Răzvan, Stanciu Emilia, Stanciu George, Drăgănescu Narcisa, Berbunţ Maria şi părinților: d-na Stanciu C. şi Dl Radu  C. 

Pe toţi îi puteţi vedea în imaginile ce urmează şi în secvența video transmisă în direct de la Mărăşeşti de postul de televiziune Antena 3. 

Prof. Istorie, Iancu Mariana 

Our website is protected by DMC Firewall!